Image rotator


Præsentation

Selskabet blev etableret 1985 under navnet BM Contracting A/S. I 1998 blev aktionærkredsen udvidet og navnet ændret til BM Steel Construction A/S med samme ledelse og medarbejdere.

BM Steel Construction A/S er en ordreproducerende smedevirksomhed med rødder tilbage til 1960, hvor virksomheden startede som traditionel landsbysmedje. Siden er virksomheden vokset til at udføre alt indenfor smede og stålarbejde, hvor store som små opgaver løses, med hovedvægt på den "tunge" stålbranche, men også klejnsmedearbejde samt rustfrie opgaver udføres af erfarent mandskab.

Vi har gennem tiden udført store og ressourcekrævende opgaver bl.a. sammensvejsning af brosektioner på Storebæltsbroen, montage og svejsning af over 30 km fjernvarmeledning under Københavns Havn, samling og svejsning af skibssektioner på Lindøværftet, samt mange flere.

Vores kunder tæller udover værfter og rederier i Danmark og Tyskland, stort set alle større entreprenørselskaber, raffinaderier, kraftværker og andre industrikunder.

BMSC beskæftiger på årsbasis mellem 150 og 250 smede, svejsere, montører m.m.